Menu
A+ A A-

Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee horsiisee bulaa Birriin miiliyoonni dhibba 4 oliin hojjetamaa jira

 

 

 

Finfinnee, Muddee 16,2010- Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee waaraa naannoo aardii horsiisee bulaa fayyadamoo taasisu Birrii miiliyoona dhibba 4 oliin hojjetamaa jiraachuusaa Ministeerri Qabeenya Beelladaa fi Qurxummii beeksise.

 

Proojaktiin kunis naannolee 4tti aanaalee argaman 21 fayyadamoo taasisa jedheera ministeerichi.

Ijaarsi kuusaa nyaata beelladootaa, buufataalee fayyaa beelladaa fi qotiinsi eela bishaanii gadi fagoo 15 karoora bara kanaatin qabamaniiru.

Ministeerichatti qindeessaan proojaktichaa obbo Sartsaa Sibuu’i akka jedhanitti, bara kanarraa jalqabee hojichaan horsiisee bultoota fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jira.

Hidhata gabaa uumuu, ogeeyyii wiirtuulee leenjii horsiisee bulaa ijaaruunis hojiilee isaan jajjaboodha jedhan.

Proojaktiin kunis horsiisee bulaa hongeef irra deddeebiin saaxilamu baraaruuf adda durummaan kan gargaaru ta’a.(FBC)

back to top

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...