Menu
A+ A A-

Qorannaan Adaamaa sodaa balaa lolaa jalaa baasu qophaa’e

 

 

 

Finfinnee, Muddee 14,2010- Qorannaan magaalaa Adaamaa sodaa balaa lolaa jalaa baasu qophaa’e.

Kantiibaan magaalichaa adde Adaanach Abeebeen FBCtti akka himanitti, bara darbe magaalattii balaa lolaa irraa baraaruuf Birrii miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 50n hojiin hojjetameera.

Ittisa balaa lolaatif bara darbe biyyoorraa kan hojjetame waaraan sodicha hambisuu waan hin dandeenyef furmaataf hojjetamaa jiraachuu eeran.

Yuunvarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa waliin ta’uunis qorannaan sirna maqsa dhangala’aa magaalattii qophaa’uu himan.

Bishaan lolaadhan bakka tokkotti kuufamus faayidaa hawaasaaf kan oolu ta’a.

Qorannaa gaggeeffame kanas hojiirra oolchuuf deebii Koomiishinii Hoggansa Sodaa Balaa Federaalaa eegaa jirra jedhan aadde Adaanach.(FBC)

back to top

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...