Menu
A+ A A-

ORO CONTACT

Name Position Phone Suburb State Country
Hog/Waajjira Pirezidaantii fi Mana maree .M.N.O Obbo Berhanu Feyisa Tel: 0115524237 Finfinnee Bole Ethiopia
Gargaaraa Hogganaa Waajjiraa Obbo Kemal Mame Wello Tel: 0115523603 Finfinnee Bole Ethiopia
Waajjira Hog/I/A/W/Pirezidaantii fi Mana maree Bu.M.N.O Dr Chala Wata Daraso Tel: 0115524910 Finfinnee Bole Ethiopia
Daarkitoreetii Dhimmota Kominikeeshiin Obbo Girma Desisaa Tel: 0115524246 Finfinnee Bole Ethiopia
Daarkitoreetii Dhimmota Kaabinee Adde Tizitaa Amsaaluu Tel: 0115515222 Finfinnee Bole Ethiopia
Ade/Hoj/Kar/Baj/Bit/fi Bul/Faayinaansii Obbo Mangistuu Axnaafuu Tel: 0115533371 Finfinnee Bole Ethiopia
Qindeesaa dameewanii fi Goorsaa Damee Qonnaa Obbo Tashoomaa Moosisa Tel: 0115524739 Finfinnee Bole Ethiopia
IG Damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa Obbo Tel: 0115524246 Finfinnee Bole Ethiopia
IG Damee Faayinaansii fi Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Obbo Tel: 0115524246 Finfinnee Bole Ethiopia
Abbaa Adeemsa Hojii Misooma Bulchiinsa Humna Namaa Obbo Lemesa Jote Weldeyes Tel: 0115524246 Finfinnee Bole Ethiopia
Bulchaa Websaaytichaa(Kutaa ICT) Obbo Iskindir Waggaayyoo Tel: 0115524246
Qindessa Garee ICT fi Bulchiinsa Databasii Qindessa Garee ICT fi Bulchiinsa Databasii +251 1155 24246 Addis Ababa Oromiyaa ETHIOPIA

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...