Menu
A+ A A-

“Bara karoora Guddinaa fi Tiranisfoormeeshiniitti Naannoo keenya keessatti Dameewwan hundaan milkaa’inawwan gurguddoon argamanii jiru……….”

Kabajamoo Obbo Muktaar Kadir Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Kiilolee Maxxansa shanaffaa Dubbisuuf Asiratti Cuqaasaa

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...